Računovodski servis

Smo zasebno podjetje, ki se ukvarja z opravljanjem računovodskih storitev za podjetje (od leta 1992), kar obsega vodenje knjigovodstva, sestavljanje potrebnih obračunov in finančnih izkazov, statističnih podatkov in drugih potrebnih poročil v skladu z veljavnimi predpisi, ter tudi vsa ostala administrativna dela (po dogovoru), ki se tičejo poslovanja podjetja.

Naše storitve:
  • vodenje poslovne knjige (kontiranje in knjiženje izdanih računov, prejetih računov, blagajne, bančni izpiski …),
  • vodenje blagajniškega poslovanja,
  • vodenje evidence osnovnih sredstev,
  • obračun plač, obrazec M4-M8, dohodnino za podjetja, društva in s.p.,
  • obračun davka na dodano vrednost,
  • vodenje saldakontev kupcev in dobaviteljev,
  • obračun najemnine, podjemne pogodbe in druga izplačila,
  • obračun obresti,
  • druga dela po dogovoru.
Vsaki stranki se posvetimo in ji pomagamo do optimalnih odločitev in storitev. Računovodske storitve opravljamo kvalitetno, zanesljivo ter v dogovorjenih rokih.

Nahajamo se v Kranju (blizu olimpijskega bazen oz. stadion v Kranju) in  imamo odlično dostopnost do našega računovodskega servisa in možnost parkiranja pred vhodom.